• Content specialist

 • Junior Online Writer & Community Manager

  Oktober 2020 – januari 2022
  Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

  Hoe vorm je ingewikkelde overheidsmaterie om tot behapbare content? Hoe ga je om met haters en trolls? Voor de Europese Commissie creëer ik content die het midden houdt tussen informeren en amuseren, terwijl ik op de hoogte blijf van de multimediale ontwikkelingen van de meest gebruikte socialemediaplatformen.

 • Stagiair & jobstudent

  Mei 2020 – juli 2020
  WAT WAT

  Aansluitend op mijn zes weken lange stage bij WAT WAT, werd ik er nog enkele weken in dienst genomen als jobstudent. Ik verzorgde de artikels op de website en leerde daarbij onder meer hoe ik teksten moet redigeren om die op maat van jongeren te snijden, hoe ik slecht scorende artikels kan verbeteren en hoe ik optimaal kan samenwerken met verschillende partners.

 • Master journalistiek

  September 2019 – juni 2020
  Katholieke Universiteit Leuven Campus Antwerpen (cum laude)

  Deze opleiding staat erom gekend een belangrijke plaats toe te kennen aan de praktijk. Daardoor beschik ik niet alleen over theoretische inzichten, maar weet ik die ook in de praktijk toe te passen. Specifiek verdiepte ik me in binnenland- en human interestjournalistiek.

 • Medeoprichter

  Samen met Gaëlle Wauthier, Romy Schlimbach en Ruby Glazenmakers richtte ik The Blind Body Positive Protest op. Dit is een community van mensen die geblinddoekt de straat optrekken om daar hun plekje in de maatschappij weer op te eisen. De organisatie van zulke evenementen getuigt van een grote ondernemingszin, organisatievermogen en verantwoordelijkheid.

 • Redactrice & fotografe

  September 2019 – juli 2020
  STAN

  Naast een takenpakket dat heel gelijkaardig is aan wat ik al deed bij MIJNLEUVEN, worden bij STAN vaardigheden zoals samenwerken en flexibiliteit erg hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast werden hier enkele nieuwe interessevelden, zoals videomontage, aangeboord.

 • Erasmusstudent

  September 2018 – december 2018
  Université Catholique de l’Ouest, Angers (Frankrijk)

  Een Erasmusuitwisseling in Frankrijk heeft er niet alleen voor gezorgd dat ik de Franse taal zeer goed onder de knie heb gekregen, maar ook dat mijn aanpassingsvermogen enorm gegroeid is. Contact leggen, zelfs in vreemde talen, is nu iets waarbij ik me erg comfortabel voel.

 • Oprichter

  Augustus 2018 – heden
  Chair Chaude

  Chair Chaude is een fotografieproject dat mensen vastlegt zoals ze zijn: zonder kleding, make-up of Photoshop om “imperfecties” achter te verschuilen. Intussen namen al meer dan dertig mensen deel. In dit project smelten mijn jarenlange ervaring als fotografe, mijn vaardigheden om mensen op hun gemak te stellen en mijn creativiteit op sociale media op een harmonieuze manier samen.

 • Blogger

  Augustus 2018 – heden
  Keeping Up With Kilien

  Het oprichten van mijn eigen website, die fungeert als blog en portfolio, was een logisch gevolg van mijn passie voor schrijven, mijn interesse voor sociale media en mijn behoefte aan uitdaging. Mijn leergierigheid heeft me ertoe gedreven mijn vaardigheden, zowel communicatief, contactueel als computertechnisch, nog verder aan te scherpen.

 • Bachelor toegepaste taalkunde (Nederlands, Frans & Spaans)

  September 2016 – juni 2019
  Katholieke Universiteit Leuven Campus Antwerpen (magna cum laude)

  In deze bacheloropleiding kwamen zowel algemene als taalspecifieke vakken aan bod. Hierdoor beheers ik niet alleen mijn vreemde talen (met name Frans en Spaans) erg goed op het vlak van grammatica, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid, maar heb ik eveneens een brede algemene kennis wat betreft taal, tekst en communicatie.

 • Redactrice & fotografe

  September 2016 – juli 2020
  MIJNLEUVEN

  Door mijn werkervaring bij MIJNLEUVEN-magazine heb ik een zeer concreet beeld van wat het journalistieke proces precies inhoudt. Ik kan zelfstandig aan de slag bij het voorbereiden en afnemen van interviews, bij het leggen van relevante contacten en bij het redigeren van een goede tekst. Punctueel deadlines halen is vanzelfsprekend. De inhoud van de artikels was zeer uiteenlopend, waardoor mijn breed interesseveld steeds geprikkeld werd.

 • Jobstudent

  Maart 2014 – juli 2020
  Bakkerij Wouters, Werchter

  Mijn studentenjob in de bakkerij is niet alleen vlotheid, maar ook probleemoplossend denkvermogen, leiderschapskwaliteiten en organisatiezin ten goede gekomen. Ik haalde er dan ook zelf plezier uit mijn collega’s en de klanten te kunnen helpen wanneer er zich bijvoorbeeld problemen met bestellingen voordeden.